Charlotte Langset

Aktiv 4-barnsmor fra Molde i Romsdalen. Elsker å stå på toppen av fjell både på sommer og på vinter kombinert med CrossFit og håndball.

Jeg elsker jeg utfordringer og mange baller i luften. Siterer Pippi: «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!»

SoMe

Ramona Johansen

Marius Ingebretsen

Elise Dahl-Hansen

Nanna Lauritzen

Christian Aslesen

Lillian Ludvigsen

Hege Jenssen

Kristin Gullesen

Vilde Andresen

Mia Rusthen

Adrian Mendis

Carina Dahl

Anne Tørrisen

Gunnar Vierdal

Sondre Ødegård Aksnes

Johannes Andberg Stenersen

Charlotte Langset

Pål Ivar Frigstad

Espen Fjærvoll

Trine Sakslund

Julianne Brox