Charlotte Langset

Aktiv 4-barnsmor fra Molde i Romsdalen. Elsker å stå på toppen av fjell både på sommer og på vinter kombinert med CrossFit og håndball.

Jeg elsker jeg utfordringer og mange baller i luften. Siterer Pippi: «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!»

SoMe

Lea Berle Horne

Sondre Ødegård Aksnes

Charlotte Langset

Trine Sakslund

Aiste Nau

Gunnar Vierdal

Marius Ingebretsen