Charlotte Langset

Aktiv 4-barnsmor fra Molde i Romsdalen. Elsker å stå på toppen av fjell både på sommer og på vinter kombinert med CrossFit og håndball.

Jeg elsker jeg utfordringer og mange baller i luften. Siterer Pippi: «det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert!»

SoMe

Johannes Andberg Stenersen

Hege Jenssen

Charlotte Langset

Elise Dahl-Hansen

Anne Tørrisen

Trine Sakslund

Mia Rusthen

Kristin Gullesen

Nanna Lauritzen

Sondre Ødegård Aksnes

Ramona Johansen

Lillian Ludvigsen

Julianne Brox

Pål Ivar Frigstad

Vilde Andresen

Marius Ingebretsen

Espen Fjærvoll

Christian Aslesen

Carina Dahl

Gunnar Vierdal

Adrian Mendis